Hoogte contributie 2018-04-12T11:54:59+00:00

Hoogte contributie

Hoogte contributie 2018 (op jaarbasis)

Contributie seniorlid                         125,=
Contributie jeugdlid (t/m 17 jaar)   62,50
Aspirant jeugd-lid *)                           32,=
Contributie sluimerend lid                20,=
4e en volgend lid                                  21,=

Inschrijfkosten nieuw lid eenmalig EUR 4,=
*) lidmaatschap 1e jaar indien training wordt gevolgd.

Lid worden na 1 januari en voor 1 juli dan zijn bovenstaande bedragen van toepassing.

Lid worden na 1 juli maar voor 1 september:

Contributie seniorlid                         62,50
Contributie jeugdlid (t/m 17 jaar)   32,=
Aspirant jeugd-lid *)                           16,=

*) training in overleg

Lid worden na 1 september maar voor 1 januari:

Contributie seniorlid                           30,=
Contributie jeugdlid (t/m 17 jaar)     16,=
Aspirant jeugd-lid *)                              8,=

*) training in overleg

Heb je nog vragen of wil je persoonlijk contact bel of mail met de Ledenadministratie (06 28 24 21 94) of iemand van het bestuur.

U bent welkom bij onze club!

Aankomende evenementen

Bekijk alle evenementen

Adres